Regulamin

Dla państwa i naszej wygody przygotowaliśmy regulamin Białczańskich Bacówek, właścicielem obiektu jest firma Borys Bartosz- "BIK" Firma Handlowo Usługowa - Pod Grapą 25, 34-405 Białka Tatrzańska, NIP: 5451495236

Regulamin Białczańskich Bacówek

 • Rezerwacja wstępna zostaje potwierdzona po zaksięgowaniu zadatku na koncie firmy - 30% całkowkowitej kwoty za pobyt. Zadatek nie jest zwrotny.
 • Jednocześnie wpłata zadatku po dokonanej rezerwacji wstępnej, oznacza przyjęcie warunków określonych w niniejszym regulaminie przez osobę dokonującą rezerwacji.
 • Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie bez powiadomienia powoduje anulowanie rezerwacji.
 • Płatność za pobyt nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu. Obowiązuje cena z rezerwacji wstępnej.
 • Doba hotelowa w obiekcie trwa od godz. 15:00 do godz. 10:00 dnia następnego.
 • Nie akceptujemy zwierząt.
 • Ze względów bezpieczeństwa w obiekcie obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego ognia.
 • W obiekcie oraz na jego terenie obowiązuje kategoryczny zakaz palenia tytoniu.
 • Zabrania się użyczania obiektu osobom niezameldowanym.
 • Goście zobowiązują się wykorzystywać obiekt jedynie do celów noclegowo - wypoczynkowych – zabrania się organizowania imprez w obiekcie bez wcześniejszego uzgodnienia z właścicielem.
 • Goście ponoszą odpowiedzialność finansową za wyrządzone uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia obiektu powstałych z jego winy. Zobowiązani są powiadomić właścicieli o wystąpieniu szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 • Goście zobowiązani są przechowywać klucze do obiektu z należytą starannością. W przypadku jego utraty goście zostaną obciążeni kosztami wymiany wkładek zamka w wysokości 400 zł.
 • W przypadku, gdy gość w sposób znaczący narusza regulamin firma zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy pobytu i nie jest wówczas zobowiązana do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres.
 • Firma nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdu należącego do gościa, jak również za rzeczy wartościowe pozostawione w pokojach.
 • Goście zobowiązani są w dniu wyjazdu zdać obiekt oraz klucze w stanie nienaruszonym.
Trwa ładowanie strony...